Mae modd darllen adroddiad diweddaraf Arolygaeth Gofal Cymru yma.
The latest Care Inspectorate Wales report can be found here.